Absint

Absint

 

Absint

 

Er is bijna geen andere sterke drank waarover zo veel legenden bestaan als absint. Zo zou Vincent van Gogh zich in een absintroes een oor hebben afgesneden.

In de 19e eeuw was de sterk alcoholische drank (45 tot 75% alcohol) bijzonder geliefd in kunstenaarskringen en gold hij als roesmiddel voor Parijse bohémien. Toen de goedkope industriële alcohol de brandewijn verdrong, ontwikkelde het absint zich zelfs tot een soort volkse drug. Uiteindelijk werd absint echter vanwege zijn verwoestende uitwerkingen als verslavend beschouwd en vanwege zijn negatieve effecten op de gezondheid aan het begin van de 20e in bijna heel Europa verboden.

 Deze uitwerkingen waren hoofdzakelijk toe te schrijven aan de neurotoxine thujon, die in het alsemkruid zit. Vrees echter niet: de sinds 1998 in de EU toegestane absint is een mildere variant, waarbij het aandeel thujon wettelijk is vastgelegd (maximaal 10 mg/kg bij meer dan 25% alcohol is toegestaan). Sindsdien viert absint zijn grote comback en geldt hij opnieuw als cult- en modedrank.

Doorzoek de website

2008 All rights reserved.